Colegiul național PEDAGOGIC "CARMEN SYLVA" TIMIȘOARA

Înscriere la clasa pregătitoare

Anunț încriere învățământ primar

Având în vedere că până la data de 31 martie 2021, inclusiv, este instituită măsura de carantină la nivelul municipiului Timişoara, în scopul asigurării condiţiilor de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARSC-CoV-2, în perioada 29 – 31 martie 2021, înscrierile la clasa pregătitoare se vor desfăşura conform programului anunţat, exclusiv online, astfel:

  • toate documentele necesare pentru înscriere în clasa pregătitoare, inclusiv cererea tip de înscriere completată de către părinte/tutore legal, vor fi scanate într-un singur document pdf şi trimise pe e-mailul instituţiei de învăţământ: lped_tm@yahoo.com
  • documentele mai sus menţionate vor fi însoţite de o declaraţie pe proprie răspundere (modelul poate fi descărcat de aici: Model declarație)
  • după introducerea datelor în aplicaţia de înscriere, cererea va fi listată, scanată şi trimisă părintelui pentru a fi verificată şi semnată
  • părintele va trimite cererea tip de înscriere semnată pe e-mailul şcolii pentru validarea acesteia în aplicaţia de înscriere
  • la o dată pe care o vom anunţa ulterior, după încetarea măsurii de carantină, părinţii au obligaţia de a prezenta în format fizic documentele care au stat la baza înscrierii în învăţământul primar, inclusiv originalele pentru certificarea acestora conform cu originalul.

Documente și informații adiționale

Repartizarea elevilor în clasa pregătitoare, an școlar 2021-2022

Repartizarea elevilor în clasa pregătitoare, an școlar 2021-2022

Cerere tip de înscriere

Cerere tip de înscriere

Înscrierea în ciclul primar, 2021-2022, situații excepționale de amânare a înscrierii sau de neîncadrare in Calendarul înscrierii

Înscrierea în ciclul primar, 2021-2022, situații excepționale de amânare a înscrierii sau de neîncadrare in Calendarul înscrierii

Criterii de departajare pentru clasele pregătitoare

Criterii de departajare pentru clasele pregatitoare

Informare părinți despre clasa pregătitoare

Informare părinți despre clasa pregătitoare

Lista copiilor admiși la clasa pregatitoare 2021-2022

Lista copiilor admiși la clasa pregatitoare 2021-2022

Notă: Precizăm că numărul de locuri la clasa pregătitoare a fost suplimentat cu 5, neputându-se realiza altfel departajarea.

Repartizarea elevilor în clasele pregătitoare, 2021-2022, după finalizarea procesului de înscriere

Repartizarea elevilor în clasele pregătitoare, 2021-2022, după finalizarea procesului de înscriere

Informații despre înscrierea elevilor la ciclul primar

Informații despre înscrierea elevilor la ciclul primar

Metodologie înscriere clasa pregătitoare 2021-2022

Metodologie înscriere clasa pregătitoare 2021-2022

Plan de Școlarizare Clasa Pregătitoare 2021-2022

Plan de Școlarizare Clasa Pregătitoare 2021-2022

Lista punctajelor copiilor înscriși la clasa pregatitoare 2021-2022

Lista punctajelor copiilor înscriși la clasa pregatitoare 2021-2022