logo_peda_transparentbg2

Colegiul Național Pedagogic "Carmen Sylva"

Misiunea școlii

Colegiul Național Pedagogic „Carmen Sylva” Timişoara se angajează să ofere elevilor săi servicii de educaţie la cele mai înalte standarde de calitate, valorificând experienţa de peste un secol a şcolilor normale (pedagogice) românești. Promotori deschişi şi empatici ai multiculturalităţii pe baza valorilor, convingerilor şi normelor împărtăşite la nivelul şcolii noastre, contribuim la formarea, specializarea şi perfecţionarea elevilor şi a absolvenţilor, printr-un proces de învăţare permanentă, menit să stimuleze gândirea şi creativitatea, asigurându-le şanse reale în competiţia de pe piaţa liberă a forţei de muncă. Pentru a transforma şcoala în spaţiul dezvoltării armonioase a fiecărui elev vom asigura resursele necesare unui învăţământ eficient, centrat pe elev, cu implicarea fiecăruia dintre noi: profesori, părinţi, comunitate locală, elevi.

Școala formează o concepție despre viață bazată pe un stil de viață sănătos, pe valorile umaniste, științifice și interculturale și conduce elevul înspre autodescoperire, înspre realizarea propriilor aspirații existențiale. Educăm tinerii în spiritul demnității, al toleranței și al respectării drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, al valorilor moral-civice, al respectului  pentru mediul natural, social și cultural.

Videoclip de prezentare

img 4546 7488 1
Rulează videoul
img 4546 7488 1
Rulează videoul
liceul pedagogic
MIT 1
liceul pedagogic

Viziunea școlii

Colegiul Naţional Pedagogic „Carmen Sylva” din Timişoara este o unitate de învăţământ preuniversitar de stat, un centru de excelenţă, cu tradiţie în formarea iniţială şi continuă a personalului didactic pentru educaţia timpurie, învăţământul primar şi secundar.

Personalul şcolii, recunoscut pentru competenţă profesională şi probitate morală, furnizează servicii educaţionale de calitate care oferă elevilor un cadru optim de dezvoltare a competenţelor necesare într-o societate a cunoaşterii, de formare a competenţelor specifice filierelor şi specializărilor promovate şi de asumare a unui set de valori individuale şi sociale care permit continuarea studiilor sau integrarea optimă a acestora în viaţa socio-profesională.

Colegiul Naţional Pedagogic „Carmen Sylva” din Timişoara susţine parteneriatul educaţional în cadrul comunităţii locale, naţionale şi europene în vederea creşterii calităţii educaţiei şi pentru îmbunătăţirea performanţelor în învăţare ale elevilor.

Profile liceu

Profil Pedagogic

Specializarea învăţător– educatoare, 2 clase

Profil Real

Matematică Informatică, intensiv Informatică, 1 clasă

Profil Real

Științe ale naturii, 1 clasă

Profil Uman

Filologie, intensiv engleză, 1 clasă

Avizier

Precizări referitore la admiterea în clasa a IX-a profil pedagogic

Lista elevilor admiși la profilul pedagogic specializările învățător-educator și educator-puericultor actualizată la data 01.07.2022 ora 19.00

Vizualizarea lucrărilor proprii de la examenul de bacalaureat sesiunea iunie-iulie 2022

Lista notelor finale - Evaluare Națională 2022

Procedură operațională privind organizarea și desfăsurarea admiterii în clasa a V-a, an școlar 2022-2023, cu program intensiv de predare a limbii engleze

Anunț privind înscrierea-susținerea testului de competență lingvistică în clasa a V-a, an școlar 2022-2023, cu program intensiv de predare a limbii engleze

Lista copiilor admiși/respinși la clasa pregătitoare, an scolar 2022-2023

Precizării privind organizarea inspecției speciale la clasă în cadrul concursului național 2022

Anunț privind ridicarea dosarelor candidaților respinși

Înscriere și desfăsurare probe aptitudini profil pedagogic

Regulament de organizare și funcționare în anul școlar 2021-2022

Regulament intern în anul școlar 2021-2022

Documente necesare pentru dosarul de burse conform Ordin ME nr. 5870/2021 semestrul al II-lea an școlar 2021-2022

Cerere pentru bursă de studiu semestrul al II-lea an școlar 2021-2022

Cerere pentru bursă de ajutor social pentru semestrul al II-lea an școlar 2021-2022

Cerere pentru bursă de ajutor social semestrul al II-lea an școlar 2021-2022 pentru elevii din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate, întrucât nu au posibilitatea să studieze într-o unitate de învățământ din localitatea de domiciliu

Cerere pentru bursă de ajutor social pentru motive medicale semestrul al II-lea an școlar 2021-2022

Cerere pentru bursă de ajutor social acordată ocazional semestrul al II-lea an școlar 2021-2022

Hotărâre nr. 1094 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, în anul școlar 2021-2022

Ordin nr. 5870 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat

Implementarea proiectului necompetitiv sistemic Profesionalizarea carierei didactice - PROF la adresa https://www.ccdhunedoara.ro/?a=83

Ordin ME Nr.5549 din 05.11.2021 Structura an școlar 2021_2022

Situaţia personalului vaccinat împotriva Covid-19

Burse și ajutor financiar „Bani de liceu” an școlar 2021-2022 - legislație

Burse și ajutor financiar „Bani de liceu” an școlar 2021-2022 - învățământ liceal

Burse an școlar 2021-2022 - învățământ gimnazial

Burse an școlar 2021-2022 - învățământ primar

Cerere burse an școlar 2021-2022

Accesul elevilor în clădire, începând cu 14 sept. 2021 - poarta principală, de pe str. C.D.Loga

Accesul elevilor în clădire, începând cu 14 sept. 2021 - poarta de pe str. M. Eminescu

Accesul elevilor în clădire, începând cu 14 sept. 2021 - poarta de pe str. L. van Beethoven

Accesul elevilor în clădire, începând cu 14 sept. 2021 - poarta de pe str. T. Grozăvescu

ORDIN pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 5.457/2020 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2021-2022