logo_peda_transparentbg2

Colegiul Național Pedagogic "Carmen Sylva"

Misiunea școlii

Colegiul Național Pedagogic „Carmen Sylva” Timişoara se angajează să ofere elevilor săi servicii de educaţie la cele mai înalte standarde de calitate, valorificând experienţa de peste un secol a şcolilor normale (pedagogice) românești. Promotori deschişi şi empatici ai multiculturalităţii pe baza valorilor, convingerilor şi normelor împărtăşite la nivelul şcolii noastre, contribuim la formarea, specializarea şi perfecţionarea elevilor şi a absolvenţilor, printr-un proces de învăţare permanentă, menit să stimuleze gândirea şi creativitatea, asigurându-le şanse reale în competiţia de pe piaţa liberă a forţei de muncă. Pentru a transforma şcoala în spaţiul dezvoltării armonioase a fiecărui elev vom asigura resursele necesare unui învăţământ eficient, centrat pe elev, cu implicarea fiecăruia dintre noi: profesori, părinţi, comunitate locală, elevi.

Școala formează o concepție despre viață bazată pe un stil de viață sănătos, pe valorile umaniste, științifice și interculturale și conduce elevul înspre autodescoperire, înspre realizarea propriilor aspirații existențiale. Educăm tinerii în spiritul demnității, al toleranței și al respectării drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, al valorilor moral-civice, al respectului  pentru mediul natural, social și cultural.

Videoclip de prezentare

img 4546 7488 1
Rulează videoul
img 4546 7488 1
Rulează videoul
liceul pedagogic
MIT 1
liceul pedagogic

Viziunea școlii

Colegiul Naţional Pedagogic „Carmen Sylva” din Timişoara este o unitate de învăţământ preuniversitar de stat, un centru de excelenţă, cu tradiţie în formarea iniţială şi continuă a personalului didactic pentru educaţia timpurie, învăţământul primar şi secundar.

Personalul şcolii, recunoscut pentru competenţă profesională şi probitate morală, furnizează servicii educaţionale de calitate care oferă elevilor un cadru optim de dezvoltare a competenţelor necesare într-o societate a cunoaşterii, de formare a competenţelor specifice filierelor şi specializărilor promovate şi de asumare a unui set de valori individuale şi sociale care permit continuarea studiilor sau integrarea optimă a acestora în viaţa socio-profesională.

Colegiul Naţional Pedagogic „Carmen Sylva” din Timişoara susţine parteneriatul educaţional în cadrul comunităţii locale, naţionale şi europene în vederea creşterii calităţii educaţiei şi pentru îmbunătăţirea performanţelor în învăţare ale elevilor.

Profile liceu

Profil Pedagogic

Specializarea învăţător– educatoare, 2 clase

Profil Real

Matematică Informatică, intensiv Informatică, 1 clasă

Profil Real

Științe ale naturii, 1 clasă

Profil Uman

Filologie, intensiv engleză, 1 clasă

Avizier

Hotărârea CA din 12.11.2021 privind scenariul de desfășurare al cursurilor

Ordin ME Nr.5549 din 05.11.2021 Structura an școlar 2021_2022

Situaţia personalului vaccinat împotriva Covid-19

Hotărârea CA din 08.11.2021 privind scenariul de desfășurare al cursurilor

Programul de pregătire a elevilor admiși în Centrul de Excelență disciplina - Limba și literatura română

Programul de pregătire a elevilor admiși în Centrul de Excelență disciplina - Matematică

Burse și ajutor financiar „Bani de liceu” an școlar 2021-2022 - legislație

Burse și ajutor financiar „Bani de liceu” an școlar 2021-2022 - învățământ liceal

Burse an școlar 2021-2022 - învățământ gimnazial

Burse an școlar 2021-2022 - învățământ primar

Cerere burse an școlar 2021-2022

Accesul elevilor în clădire, începând cu 14 sept. 2021 - poarta principală, de pe str. C.D.Loga

Accesul elevilor în clădire, începând cu 14 sept. 2021 - poarta de pe str. M. Eminescu

Accesul elevilor în clădire, începând cu 14 sept. 2021 - poarta de pe str. L. van Beethoven

Accesul elevilor în clădire, începând cu 14 sept. 2021 - poarta de pe str. T. Grozăvescu

Repartizarea elevilor în clasa pregătitoare, an şcolar 2021-2022

Elevii repartizaţi în clasa a V-a, an şcolar 2021-2022

Elevii repartizaţi în clasa a IX-a, an şcolar 2021-2022

Anunț concurs personal nedidactic

Hotărârea CA din 18.05.2021 privind scenariul de desfășurare al cursurilor

Hotărârea CA din 07.05.2021 privind scenariul de desfășurare al cursurilor

ORDIN pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 5.457/2020 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2021-2022

Desfășurarea cursurilor de la 1 aprilie 2021

Informații despre înscrierea elevilor la ciclul primar