Sari la conținut
logo_peda_transparentbg2

Colegiul Național Pedagogic "Carmen Sylva"

Misiunea școlii

Colegiul Național Pedagogic „Carmen Sylva” Timişoara se angajează să ofere elevilor săi servicii de educaţie la cele mai înalte standarde de calitate, valorificând experienţa de peste un secol a şcolilor normale (pedagogice) românești. Promotori deschişi şi empatici ai multiculturalităţii pe baza valorilor, convingerilor şi normelor împărtăşite la nivelul şcolii noastre, contribuim la formarea, specializarea şi perfecţionarea elevilor şi a absolvenţilor, printr-un proces de învăţare permanentă, menit să stimuleze gândirea şi creativitatea, asigurându-le şanse reale în competiţia de pe piaţa liberă a forţei de muncă. Pentru a transforma şcoala în spaţiul dezvoltării armonioase a fiecărui elev vom asigura resursele necesare unui învăţământ eficient, centrat pe elev, cu implicarea fiecăruia dintre noi: profesori, părinţi, comunitate locală, elevi.

Școala formează o concepție despre viață bazată pe un stil de viață sănătos, pe valorile umaniste, științifice și interculturale și conduce elevul înspre autodescoperire, înspre realizarea propriilor aspirații existențiale. Educăm tinerii în spiritul demnității, al toleranței și al respectării drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, al valorilor moral-civice, al respectului  pentru mediul natural, social și cultural.

Videoclip de prezentare

img 4546 7488 1
Rulează videoul
img 4546 7488 1
Rulează videoul
liceul pedagogic
MIT 1
liceul pedagogic

Viziunea școlii

Colegiul Naţional Pedagogic „Carmen Sylva” din Timişoara este o unitate de învăţământ preuniversitar de stat, un centru de excelenţă, cu tradiţie în formarea iniţială şi continuă a personalului didactic pentru educaţia timpurie, învăţământul primar şi secundar.

Personalul şcolii, recunoscut pentru competenţă profesională şi probitate morală, furnizează servicii educaţionale de calitate care oferă elevilor un cadru optim de dezvoltare a competenţelor necesare într-o societate a cunoaşterii, de formare a competenţelor specifice filierelor şi specializărilor promovate şi de asumare a unui set de valori individuale şi sociale care permit continuarea studiilor sau integrarea optimă a acestora în viaţa socio-profesională.

Colegiul Naţional Pedagogic „Carmen Sylva” din Timişoara susţine parteneriatul educaţional în cadrul comunităţii locale, naţionale şi europene în vederea creşterii calităţii educaţiei şi pentru îmbunătăţirea performanţelor în învăţare ale elevilor.

Profile liceu

Profil Pedagogic

Specializarea învăţător– educatoare, 2 clase

Profil Real

Matematică Informatică, intensiv Informatică, 1 clasă

Profil Real

Științe ale naturii, 1 clasă

Profil Uman

Filologie, intensiv engleză, 1 clasă

Avizier

Anunț concurs îngrijitor

Precizări referitoare la admiterea în clasa aIX-a filieră vocațională, profil pedagogic

Listă finală admiși actualizată

Rezultate la proba de evaluare finală din cadrul Centrului de excelență - Matematică

Rezultate la proba de evaluare finală din cadrul Centrului de excelență - Limba română

Rezultate probe de aptitudini

Anunț probele de evaluare finală din cadrul Centrului de excelență

Anunț concurs - îngrijitor

Proiect Profesionalizarea carierei didactice - PROF

Planificarea pregătirii pentru probele de aptitudini susținute în vederea admiterii la profilul pedagogic

Sesiuni de pregătire online pentru probele de aptitudini susținute în vederea admiterii la profilul pedagogic

Cererea de însciere pentru probele de aptitudini la profilul Pedagogic

Programul de pregătire al elevilor în Centrul de Excelenţă - Matematică

Programul de pregătire al elevilor în Centrul de Excelenţă - Limba și literatura română

Rezultate finale și repartizarea pe grupe - Limba și literatura română- testare Centru de Excelență clasa a IV-a

Rezultate finale și repartizarea pe grupe - Matematică - testare Centru de Excelență clasa a IV-a

Centru de Excelenţă - Concurs de selecţie- Subiect Limba și literatura română

Centru de Excelenţă - Concurs de selecţie- Subiect Matematică

Anunţ program pregatire psihopedagogica

Cerere de înscriere maiştri instructori şi contract educaţional

Burse și ajutor financiar „Bani de liceu”

Burse de ajutor social ocazional

Burse de ajutor social

Burse de merit

Burse de performanță

Burse de studiu

Hotărâre nr. 1138 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, în anul școlar 2022-2023

Ordin nr. 5379 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat

Științe în 3D

Regulament de organizare și funcționare în anul școlar 2022-2023

Regulament intern în anul școlar 2022-2023

Implementarea proiectului necompetitiv sistemic Profesionalizarea carierei didactice - PROF la adresa https://www.ccdhunedoara.ro/?a=83

Ordin ME Nr.3505 din 05.04.2022 Structura an școlar 2022_2023

Burse și ajutor financiar „Bani de liceu” an școlar 2021-2022 - învățământ liceal

Burse an școlar 2021-2022 - învățământ gimnazial

Burse an școlar 2021-2022 - învățământ primar

Cerere burse an școlar 2021-2022

Sari la conținut