Sari la conținut
logo_peda_transparentbg2

Colegiul Național Pedagogic "Carmen Sylva"

Misiunea școlii

Colegiul Național Pedagogic „Carmen Sylva” Timişoara se angajează să ofere elevilor săi servicii de educaţie la cele mai înalte standarde de calitate, valorificând experienţa de peste un secol a şcolilor normale (pedagogice) românești. Promotori deschişi şi empatici ai multiculturalităţii pe baza valorilor, convingerilor şi normelor împărtăşite la nivelul şcolii noastre, contribuim la formarea, specializarea şi perfecţionarea elevilor şi a absolvenţilor, printr-un proces de învăţare permanentă, menit să stimuleze gândirea şi creativitatea, asigurându-le şanse reale în competiţia de pe piaţa liberă a forţei de muncă. Pentru a transforma şcoala în spaţiul dezvoltării armonioase a fiecărui elev vom asigura resursele necesare unui învăţământ eficient, centrat pe elev, cu implicarea fiecăruia dintre noi: profesori, părinţi, comunitate locală, elevi.

Școala formează o concepție despre viață bazată pe un stil de viață sănătos, pe valorile umaniste, științifice și interculturale și conduce elevul înspre autodescoperire, înspre realizarea propriilor aspirații existențiale. Educăm tinerii în spiritul demnității, al toleranței și al respectării drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, al valorilor moral-civice, al respectului  pentru mediul natural, social și cultural.

Videoclip de prezentare

Rulează videoul

Viziunea școlii

Colegiul Naţional Pedagogic „Carmen Sylva” din Timişoara este o unitate de învăţământ preuniversitar de stat, un centru de excelenţă, cu tradiţie în formarea iniţială şi continuă a personalului didactic pentru educaţia timpurie, învăţământul primar şi secundar.

Personalul şcolii, recunoscut pentru competenţă profesională şi probitate morală, furnizează servicii educaţionale de calitate care oferă elevilor un cadru optim de dezvoltare a competenţelor necesare într-o societate a cunoaşterii, de formare a competenţelor specifice filierelor şi specializărilor promovate şi de asumare a unui set de valori individuale şi sociale care permit continuarea studiilor sau integrarea optimă a acestora în viaţa socio-profesională.

Colegiul Naţional Pedagogic „Carmen Sylva” din Timişoara susţine parteneriatul educaţional în cadrul comunităţii locale, naţionale şi europene în vederea creşterii calităţii educaţiei şi pentru îmbunătăţirea performanţelor în învăţare ale elevilor.

Profile liceu

Profil Pedagogic

Specializarea învăţător– educatoare, 2 clase

Profil Real

Științe ale naturii, 1 clasă

Profil Real

Matematică Informatică, intensiv Informatică, 1 clasă

Profil Pedagogic

Specializarea educator-puericultor, 1 clasă

Profil Uman

Filologie, engleză, 1 clasă

Avizier

NOTĂ : Vă rugăm să respectați programarea participării la probe! Vor fi permise derogări de la planificare doar în cazuri excepționale în care elevii trebuie să participe, în același timp, la probele organizate de alte instituții școlare. Pentru aceasta,elevii vor fi acceptați la probele susținute la Colegiul Național Pedagogic ” Carmen Sylva” la o alta ora sau o alta zi fata de care au fost programați dar în timpul prevăzut desfășurării probelor de aptitudini.

Sari la conținut