logo_peda_transparentbg2

Colegiul Național Pedagogic "Carmen Sylva"

Misiunea școlii

Colegiul Național Pedagogic „Carmen Sylva” Timişoara se angajează să ofere elevilor săi servicii de educaţie la cele mai înalte standarde de calitate, valorificând experienţa de peste un secol a şcolilor normale (pedagogice) românești. Promotori deschişi şi empatici ai multiculturalităţii pe baza valorilor, convingerilor şi normelor împărtăşite la nivelul şcolii noastre, contribuim la formarea, specializarea şi perfecţionarea elevilor şi a absolvenţilor, printr-un proces de învăţare permanentă, menit să stimuleze gândirea şi creativitatea, asigurându-le şanse reale în competiţia de pe piaţa liberă a forţei de muncă. Pentru a transforma şcoala în spaţiul dezvoltării armonioase a fiecărui elev vom asigura resursele necesare unui învăţământ eficient, centrat pe elev, cu implicarea fiecăruia dintre noi: profesori, părinţi, comunitate locală, elevi.

Școala formează o concepție despre viață bazată pe un stil de viață sănătos, pe valorile umaniste, științifice și interculturale și conduce elevul înspre autodescoperire, înspre realizarea propriilor aspirații existențiale. Educăm tinerii în spiritul demnității, al toleranței și al respectării drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, al valorilor moral-civice, al respectului  pentru mediul natural, social și cultural.

Videoclip de prezentare

img 4546 7488 1
Play Video
liceul pedagogic
MIT 1
liceul pedagogic

Viziunea școlii

Colegiul Naţional Pedagogic „Carmen Sylva” din Timişoara este o unitate de învăţământ preuniversitar de stat, un centru de excelenţă, cu tradiţie în formarea iniţială şi continuă a personalului didactic pentru educaţia timpurie, învăţământul primar şi secundar.

Personalul şcolii, recunoscut pentru competenţă profesională şi probitate morală, furnizează servicii educaţionale de calitate care oferă elevilor un cadru optim de dezvoltare a competenţelor necesare într-o societate a cunoaşterii, de formare a competenţelor specifice filierelor şi specializărilor promovate şi de asumare a unui set de valori individuale şi sociale care permit continuarea studiilor sau integrarea optimă a acestora în viaţa socio-profesională.

Colegiul Naţional Pedagogic „Carmen Sylva” din Timişoara susţine parteneriatul educaţional în cadrul comunităţii locale, naţionale şi europene în vederea creşterii calităţii educaţiei şi pentru îmbunătăţirea performanţelor în învăţare ale elevilor.

Profile liceu

Profil Pedagogic

Specializarea învăţător– educatoare, 2 clase

Profil Real

Matematică Informatică, intensiv Informatică, 1 clasă

Profil Real

Științe ale naturii, 1 clasă

Profil Uman

Filologie, intensiv engleză, 1 clasă

Avizier

Lista cu punctajele copiilor înscriși la clasa pregatitoare 2021-2022

Lista copiilor admiși la clasa pregatitoare 2021-2022

Notă: Precizăm că numărul de locuri la clasa pregătitoare a fost suplimentat cu 5, neputându-se realiza altfel departajarea.

Hotărârea CA din 18.05.2021 privind scenariul de desfășurare al cursurilor

Hotărârea CA din 07.05.2021 privind scenariul de desfășurare al cursurilor

ORDIN pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 5.457/2020 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2021-2022

Desfășurarea cursurilor de la 1 aprilie 2021

Informații despre înscrierea elevilor la ciclul primar